Jdi na obsah Jdi na menu

Modlitba pro páteční odpoledne

Otec biskup Vojtěch obnovil v brněnské diecézi tradici pátečního zvonění kostelních zvonů jako připomenutí smrti Ježíše Krista.

Poselství pátečního zvonění považuje biskup Cikrle za stále aktuální, neboť patří k podstatě křesťanského svědectví. Tak, jako jsou kostely obrazem církve, jsou zvony hlasem církve.
Protože mnozí lidé se ptají, co a jak se mají modlit, zde najdete i vhodné tipy modliteb k pátečnímu zvonění:

Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste, a děkujeme ti,
neboť svým křížem jsi vykoupil svět.
křížová cesta

Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme,
na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste.
mešní liturgie

Zachraň nás svým křížem, vysvoboď nás svým vzkříšením,
Ježíši Kriste, Spasiteli světa.
mešní liturgie

Pro své slavné svaté rány
kéž nás chrání a zachrání
Kristus Pán ukřižovaný.
velikonoční liturgie

Hle, kříž, na kterém umřel Spasitel světa.
Klaníme se ti, Pane Ježíši Kriste.
velkopáteční liturgie

Svatý Bože, Svatý Silný, Svatý Nesmrtelný,
smiluj se nad námi.
velkopáteční liturgie

Pane Ježíši Kriste, Synu Boha živého, tys naplnil Otcovu vůli
a v Duchu Svatém jsi dal svou smrtí život celému světu.
Skrze své tělo a svou krev
vysvoboď i mě ze všech mých nepravostí a zbav mě všeho zlého;
ať vždycky miluji tvá přikázání
a nikdy se od tebe neodloučím.   
mešní liturgie

Modlitba k našemu ukřižovanému Pánu, Ježíši Kristu.
Český misál, děkovné modlitby po mši svaté

Velmi vhodné jsou rovněž písně z Kancionálu od čísla 300,
které jsou všeobecně známé.

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář