Jdi na obsah Jdi na menu

Program pohřbu kardinála Špidlíka

V pátek 16. 4. 2010 ve 21 hodin zemřel v Římě kardinál Tomáš Špidlík, nejvýznamnější český teolog žijící v zahraničí, světově proslulý znalec spirituality křesťanského Východu, významný představitel ekumenického úsilí a uznávaný reprezentant a propagátor české kultury.

Program posledního rozloučení s kardinálem Tomášem Špidlíkem SJ
na Velehradě 30. 4. 2010:

13.30–15.15 hod. vystavení rakve s tělesnými ostatky zemřelého kard. Špidlíka k osobnímu uctění a modlitbě        
14.00–15.00 hod. modlitba věřících za zemřelého (zpěvy z východní liturgie: Moravský cherubínský sbor - Proglas)

14.00–15.30 hod. možnost přijetí svátosti smíření

15.00–15.30 hod. modlitba růžence

od 15.30 hod. uzavření prostoru presbytáře pro veřejnost, četba zaslaných poselstvích  (P. Richard Čemus SJ)

16.00 hod. zádušní mše svatá a poslední rozloučení s kardinálem Špidlíkem liturgii předsedá mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský (průvod k liturgii vychází 15.50). Přímý přenos vysílá ČT2 od 16.00 do 17.30 hod.

Důležité upozornění pro návštěvníky:

Po pohřebním obřadu bude kaple s rakví kard. Špidlíka pro veřejnost uzavřena.

Osobně uctít rakev s tělesnými ostatky kard. Tomáše Špidlíka bude možno před obřadem od 13.30 – 15.15 hod. v bazilice a v Královské kapli od 8.00 hod. v sobotu 1. května 2010 v době otevření baziliky až do uložení rakve do sarkofágu (červen 2010).

Presbytář a prostor mezi chórovými lavicemi je vyhrazen pro biskupy a kněze, řeholníky a řeholnice, bohoslovce, pozvané hosty a nejbližší rodinu. Prosím, respektujte pokyny pořadatelů.

Autobusová doprava z Uh. Hradiště a ze Starého Města na Velehrad bude v den pohřbu posílena.

Parkování je zajištěno v prostorách velehradského areálu. Dbejte, prosím, na pokyny pořadatelů.

Hosté s pozvánkami ať vstupují do baziliky vchodem za oltářem. Ostatní věřící ať vstupují do baziliky hlavním vchodem. V případě dotazu či nejasnosti se obraťte na pořadatele.
Mše svatá bude přenášena rozhlasem i mimo baziliku. Vzhledem k pokračujícím opravám baziliky, dbejte zvýšené opatrnosti a nevstupujte do vyhrazených prostor.

Za pochopení všem děkuje duchovní správa velehradské farnosti.