Jdi na obsah Jdi na menu

Na věčnost odešel P. ThDr. Josef Pacal

p-j-pacal.jpgV sobotu 15. ledna 2011 z vůle Nejvyššího Velekněze byl povolán do věčného života jeho věrný služebník R. D. ThDr. Josef PACAL, emeritní kanovník Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně.

Narodil se 10. října 1924 v Černé (farnost Měřín), na kněze byl vysvěcen 16. dubna 1950 v Brně. Krátce po kněžském svěcení byl povolán do PTP, teprve od roku 1954 mohl vykonávat kněžskou službu. Nejprve jako kooperátor v Třešti, potom v Moravských Budějovicích.

V roce 1960 se stal administrátorem ve Znojmě - Louce a v Dyji, v roce 1967 administrátorem v Hostěradicích.

Od roku 1974 působil v Brně, nejprve jako administrátor a I. vikář v Brně na dómě, později jako farář a kustos katedrály, několik let byl navíc pověřen duchovní správou kostela sv. Michala v Brně.

V roce 1990 byl jmenován soudním vikářem Diecézního církevního soudu, v roce 1991 navíc dočasně spravoval farnost Újezd u Brna. V listopadu 1994 byl jmenován II. kanovníkem a v roce 2002 pak I. kanovníkem Královské stoliční kapituly sv. Petra a Pavla v Brně. Od roku 2005 žil ve Znojmě, kde vypomáhal ve farnosti u sv. Mikuláše a u sester Nejsvětějšího Spasitele.

V roce 2007 při příležitosti 230. výročí založení brněnské diecéze mu brněnský biskup Mons. Vojtěch Cikrle udělil za obětavou kněžskou službu medaili sv. Petra a Pavla.

Zemřel v sobotu 15. ledna 2011 ve Znojmě. Rozloučíme se s ním při bohoslužbách v pátek 21. ledna 2011 v 8 hodin v kostele sv. Jana Křtitele ve Znojmě, v sobotu 22. ledna 2011 v 9.30 hodin v katedrále sv. Petra a Pavla v Brně a téhož dne ve 14 hodin v kostele sv. Jana Křtitele v Měříně. Po obřadech ho doprovodíme na místní hřbitov, kde bude očekávat své vzkříšení.

Mons. Vojtěch Cikrle, biskup brněnský, kněží brněnské diecéze, Mons. Jiří Mikulášek, děkan kapituly, sestra Anna s rodinou