Jdi na obsah Jdi na menu

Na věčnost odešel P. Tomáš Prnka

tomas-prnka.jpgV naději ve vzkříšení oznamujeme, že k Pánu života a smrti byl povolán jeho služebník P. Tomáš Prnka.

Narodil se 14. února 1926 v Uhřicích, pokřtěn byl ve farním kostele sv. Martina v Dambořicích a při biřmování si vybral jméno Josef podle svého staršího bratra P. Josefa.

Na kněze byl vysvěcen 16. dubna 1950, do 31. prosince 1953 sloužil jako voják u PTP. Pak byl kaplanem v Oslavanech a od června 1954 v Ivančicích, dočasně byl pověřen vedením duchovní správy ve Zbýšově u Brna. Od 15. srpna 1959 byl kaplanem ve Znojmě u sv. Kříže, v roce 1961 krátce ve Zvoli nad Pernštejnem a v Brně na Starém Brně, v roce 1962 dočasně ve Valči u Hrotovic a Dalešicích, pak ve farnostech Dešná u Dačic a Nové Sady.

V únoru 1966 byl ustanoven administrátorem v Adamově. Od prosince 1973 působil ve Křtinách jako administrátor a později farář, v letech 1978 až 1999 byl navíc děkanem blanenským a v letech 1997 až 2001 též administrátorem v Babicích nad Svitavou. Od srpna 2008 působil ve Křtinách jako výpomocný duchovní.

Zemřel zaopatřen na Velký pátek 29. března 2013 v nemocnici v Brně-Bohunicích.

Rozloučíme se s ním při zádušní mši svaté v sobotu 6. dubna 2013 ve 14 hodin v chrámu Páně Jména Panny Marie ve Křtinách odkud ho doprovodíme na místní hřbitov, kde bude v kněžském hrobě očekávat slavné vzkříšení.

Bože, ve své dobrotě mu odplať vše, co pro farníky a poutníky vykonal, zvláště všechny opravy poutního chrámu Páně ve Křtinách.