Jdi na obsah Jdi na menu

Na věčnost odešel probošt Stanislav Krátký

13. listopadu odešel na věčnost P. Stanislav Krátký, probošt Význačné kolegiátní kapituly při kostele svatého Václava v Mikulově, profesor teologie, vyhledávaný kazatel, za totality biskup skryté části mlčící církve a vzácný člověk, který stál u zrodu Radia Proglas a tak trochu i televize NOE.

Televize Noe odvysílá v sobotu 20. 11. 2010 od 10.00 hodin přímý přenos posledního rozloučení s P. Stanislavem Krátkým z kostela sv. Jana v Mikulově.

Stanislav Krátký se narodil v Zábrdovicích v chudé rodině, jejíž sociální poměry se odrazily i na formování jeho osobnosti. Jeho dětství bylo silně ovlivněno tím, že jeho tatínek hned po první světové válce onemocněl španělskou chřipkou. Vystudoval gymnázium na Legionářské ulici (dnešní ulice tř. kapitána Jaroše), mezi jeho spolužáky patřili literární vědec Dušan Jeřábek a dirigent Otakar Trhlík. Díky svým vynikajícím studijním výsledkům obrdržel stipendium Radovana Nováka, udělované významným českým literárním vědcem Arne Novákem, se kterým se stýkal až do jeho smrti v roce 1939. Na formování jeho osobnosti měla vliv řada vynikajících osobností z řad duchovních a řeholníků (např. Dominik Pecka).

Na bohosloveckém semináři v Brně studoval pouze jeden rok, poté byl totálně nasazen. Studia bohosloví však stihl dokončit v řádném termínu. Po svém vysvěcení v roce 1946 byl nejprve kaplanem v Žarošicích, pak v Brně-Řečkovicích a v Brně-Husovicích (kde mezi jeho žáky patřil mj. astronom Jiří Grygar či profesor Květoslav Šipr). Pro svou aktivitu byl v roce 1956 přeložen do Žerotic u Znojma. V roce 1958 byl odsouzen a byl vězněn dva roky ve Valdicích. Poté pracoval jako jeřábník v Pozemních stavbách Brno.

V této době se zvláště intenzívně věnoval společně s Felixem Davídkem formaci zájemců o kněžství. V roce 1968 byl ustanoven farářem v Kunštátě a jeden rok též působil na obnovené Teologické fakultě v Olomouci. V srpnu roku 1968 byl konsekrován na biskupa skryté církve. Ostatně byl to právě Stanislav Krátký, kdo tento pojem zavedl a teologicky propracoval. V roce 1978 byl přeložen do pohraniční farnosti Hrádek u Znojma, kde působil až do roku 1999, kdy se stal proboštem mikulovské kapituly. Patřil mezi spoluzakladatele Radia Proglas, ve spolupráci s FATYMem se jako misijní kazatel podílel od r. 1997 na obnově konání lidových misií v České republice a byl hnací silou mnoha dalších akcí a projektů. Zastupitelstvo Jihomoravského kraje mu v roce 2007 udělilo Cenu Jihomoravského kraje za jeho přínos výchově mládeže a za jeho osobní statečnost v období komunismu.