Jdi na obsah Jdi na menu

Nové informace k návštěve Benedikta XVI. v ČR

 

Obrazek

Téma návštěvy papeže Benedikta XVI. v Brně je NADĚJE. V tomto duchu se ponese i program před zahájením bohoslužby v neděli 27. 9. 2009. Již v sobotu 26. září od 18 do 20.30 hodin ale rozezvučí stanové městečko nedaleko areálu konání bohoslužby na tuřanském letišti KONCERT NADĚJE. V neděli 27. září bude areál otevřen již od 4 hodin ráno.

 

Novéna k přípravě na setkání se Sv. otcem

V těchto dnech vychází brožura s devítidenní novénou k přípravě na návštěvu Svatého otce (viz 5. pastýřský list biskupů ČR, který bude čten při nedělních bohoslužbách 6. září 2009). Brožury jsou k dispozici na brněnském biskupství, odd. Služby (Petrov 5) za 20 Kč nebo v prodejnách Karmelitánského nakladatelství.

Rozšíření informací na webových stránkách

Dne 13. 8. byla spuštěna nová verze webových stránek www.biskupstvi.cz/papezvbrne; obsahuje rozšířené informace a nové kategorie.  Organizační pokyny zde budou průběžně aktualizovány. Se svými dotazy se můžete obracet přímo na Informační kontaktní centrum Petrov (Petrov 1, Brno; Mgr. Petra Chalupová, tel. 731 404 000, e-mail chalupova (zav.) biskupstvi.cz).


SOBOTA 26. ZÁŘÍ 2009
    18:00    – 20:30
        Koncert naděje
NEDĚLE 27. ZÁŘÍ 2009
    04:00    Otevření areálu letiště Brno - Tuřany
    06:00    Průvod se sochou Panny Marie Tuřanské
    06:30    Přivítání poutníků, organizační pokyny
    06:45    Duchovní pásmo se zpěvem a modlitbami – Komunita Emmanuel
    07:30    Svědectví o naději – rodina Levíčkova
    07:35    Představení církve v České republice (video)
    07:50    Úvaha o naději (srov. 1 Petr 3,15) – režisér Jiří Strach
    08:00    Muzika Hradišťan s Jiřím Pavlicou a Kantiléna Brno
    08:40    Nácvik společných odpovědí lidu ke mši
    08:50    Přílet prezidenta České republiky Václava Klause
    09:20    Přílet Svatého otce Benedikta XVI., projíždění Svatého otce v papamobilu a žehnání věřícím
    10:00    Bohoslužba, po ní modlitba Anděl Páně
    12:45    Odlet Svatého otce
    13:00    Odlet prezidenta České republiky
    13:00    – 15:00 Hudební pásmo – Posádková hudba Olomouc, Kyjovánek a další
 

Počet účastníků
K 8. 8. 2009 bylo jen z brněnské diecéze přihlášeno do Brna cca 38 tisíc poutníků. Z ostatních českých a moravských diecézí a ze zahraničí je zatím přihlášeno cca 31 tisíc poutníků. Celkový počet zatím přihlášených cca 69 tisíc odpovídá reálné představě 100.000 poutníků při brněnské bohoslužbě. Další informace o místenkách na-jdete na výše uvedených internetových stránkách.

Dobrovolníci
Dobrovolníci pro pořadatelskou službu se mohou přes své duchovní správce hlásit u R. D. Mgr. Petra Nešpora.

Doprava
Stále probíhají jednání, zejména o parkovištích a zastavení dálnice. Podrobné informace budou zveřejněny začátkem září.

Dary Svatému otci
Věcné dary Svatému otci je možné předávat pouze v místech konání návštěvy Svatého otce. V Brně je to na brněnském biskupství, a to ve dnech 1. – 20. 9. 2009. Poté budou prostřednictvím Apoštolské nunciatury v Praze předány Svatému otci. Každý dar, který si přeje dárce věnovat, má být opatřen průvodním listem s uvedením jména a adresy dárce. Jako dar není vhodné dávat předměty, které podléhají časem znehodnocení (potraviny, květiny). Za brněnské biskupství byla pověřena přijímáním darů pro Svatého otce paní Marie Stehlíková z kanceláře koordinátora papežské návštěvy v Brně. Kancelář sídlí na adrese Petrov 1, 602 00 Brno, tel. 543 235 030, e-mail stehlikova (zav.) biskupstvi.cz.

Koncert naděje a stanové městečko

V sobotu 26. září 2009 od 18:00 do 21:30 hodin bude pro všechny věkové kategorie připraven vedle areálu letiště v Brně - Tuřanech Koncert naděje. Na koncertě vystoupí Peter Milenky Band ze Slovenska a polská skupina Arka Noego. Po koncertě mohou mladí přespat ve vlastním stanu ve stanovém městečku, které bude v blízkosti hlavního pódia. Podrobnosti budou uveřejněny na stránkách www.navstevapapeze.cz a www.navsteva-papeze.signaly.cz.

Předprogram ve farnosti Šlapanice u Brna

Pro poutníky, kteří v sobotu 26. 9. 2009 přijedou v předstihu na mši sv. se Svatým otcem, která bude 27. 9. na brněnském letišti, bude ve Šlapanicích připraven předprogram v podobě možnosti setrvat v kostele v tiché adoraci (kostel bude otevřen pro tuto příležitost v sobotu od 20 h celou noc až do 5 h ráno). Kromě tiché adorace budou moci poutníci v přístavbě kostela zhlédnout na DVD některé filmy s náboženskou tematikou. Pro tyto poutníky pak bude také na faře k dispozici malé občerstvení.

Příprava na návštěvu Svatého otce ve farnosti Tuřany

Slavnostní zvonění všemi zvony v předvečer bohoslužby, slavnostní fanfáry trub a lesních rohů u kaple Zjevení v areálu kostela a požehnání na cestu poutníkům u oltáře mariánského poutního kostela v Brně - Tuřanech, tak se v předvečer konání připravuje na návštěvu Svatého otce v Brně tuřanská farnost, jejíž Madona ozdobí pódium, na němž bude papež Benedikt XVI. slavit bohoslužbu v neděli 27. 9. 2009. Kostel bude v sobotu 26. 9. otevřen do 22 hodin.