Jdi na obsah Jdi na menu

Obdrželi jsme nové nabídky na propachtování farních pozemků

Farnost Horní Újezd Vám může od 1. října 2016 pronajmout (propachtovat) některý z těchto svých pozemků v KÚ Horní Újezd:

Číslo parcely Popis Výměra
320/2 orná půda (Farský Křib) 5,97 ha
210 orná půda (Farská tabulka) 5,10 ha
121/1 orná půda (louka u farní zahrady - u bramborárny) 4,64 ha
320/3 trvalý travní porost (Křib) 0,69 ha
319/3 (Křib) 0,30 ha

 
Budete-li mít o nějaký pozemek zájem, napište nám nejlépe do konce března, jakou výši pachtu (včetně daně) byste nám mohli nabídnout a jak dlouhá by podle Vás měla být výpovědní lhůta. Pachtovní smlouvy pak budou do 16. května uzavřeny s těmi zájemci, kteří nám nabídnou nejvýhodnější podmínky a umožní zajistit potřebné zdroje pro život farnosti. Od 1. 10. budou všechny pozemky připraveny k převzetí.

Nabídky, které jsme obdrželi po 31. březnu a jejich průběžné hodnocení najdete zde.

Zde jsou uvedeny nabídky, které jsme obdrželi k 31. 3. 2016 10.40 hod. (nejnovější nabídky jsou označeny tučně):
 
Tabulka č. 1: Nabídky na propachtování všech pozemků

Zájemce Nabídka ze dne Pachtovné Výpov. lhůta
1 29. 1. 2016 3.500 Kč 2 roky
2 31. 3. 2016 3.700 Kč 1 rok
5 15. 3. 2016 3.600 Kč 1 rok
6 15. 3. 2016 3.750 Kč 2 roky

 
Tabulka č. 2: Nabídky na propachtování jednotlivých parcel:

Zájemce Parcela Nabídka ze dne Pachtovné Výpov. lhůta
3 210 31. 3. 2016 3.800 Kč 2 roky
4 320/2 15. 3. 2016 3.700 Kč 2 roky
4 210 15. 3. 2016 3.700 Kč 2 roky
4 121/1 22. 3. 2016 4.200 Kč 2 roky
4 320/3 15. 3. 2016 3.700 Kč 2 roky
7 121/1 21. 3. 2016 4.000 Kč 2 roky

 
Poznámky:
 

Nabídky jednotlivých zájemců jsou zveřejňovány anonymně pod pořadovým číslem. Každému zájemci sdělíme přidělené číslo nabídky ihned poté, co nabídku obrdžíme.
 

Zájemce může svoji nabídku během času měnit. V tom případě bude smazána jeho dřívější nabídka a zde bude uvedena pouze ta nejnovější.
 

Pachtovné je uvedeno za 1 ha a rok. Jeho celková výše bude automaticky navýšena o daň z nemovitostí, kterou musí uhradit vlastník nemovitosti.
 

Výpovědní lhůta: V pachtovní smlouvě počítáme s tím, že výpověď bude možné farnost podat k 1. říjnu a teprve od tohoto data se začne počítat lhůta do ukončení smluvního vztahu.