Jdi na obsah Jdi na menu

Poselství Benedikta XVI. ke Světovému dni mládeže

„Váš věk představuje velké bohatství nejen pro vás, ale také pro ostatní, pro Církev a pro svět“, tak se obrací k mladým Benedikt XVI. v poselství k 25. Světovému dni mládeže, který připadá na 28. března, na Květnou neděli. Letos se den mládeže slaví na diecézní úrovni. Na světové úrovni se bude slavit příští rok, v srpnu 2011 v Madridu.

„Křesťanství není v první řadě morálka“, píše papež v dnes zveřejněním poselství, „především je to zkušenost s Ježíšem Kristem.“ Křesťanství je zakoušením toho, že nás Kristus miluje osobní láskou, a to i tehdy, když se k němu obrátíme zády, vysvětluje. „V této lásce se nachází pramen celého křesťanského života“, říká papež. Tato láska nám umožňuje překonávat všechny zkoušky: odhalení našich hříchů, utrpení, malomyslnost. „Naslouchejte Bohu, který má pro každého z vás plán lásky“, vyzývá Benedikt XVI. mladé.

Odtud také pramení volba motta pro letošní Světový den mládeže: „ Mistře dobrý, co musím dělat, abych dostal věčný život?“ Je to otázka bohatého mladíka při jeho setkání s Ježíšem. „Setkání, které ukazuje – vysvětluje papež – Ježíšovu velkou pozornost k mladým. Ukazuje, jak velké je jeho přání setkat se s vámi osobně a zahájit dialog s každým z vás“, obrací se na mladé Benedikt XVI. Tak jako bohatý mladík z evangelia, který se Ježíše ptá, co má dělat, tak možná i vy zažíváte situace nejistoty, neklidu nebo utrpení, které vás vedou k tomu, že toužíte po neobvyklém životě a ptáte se: v čem spočívá úspěšný život? Co mám dělat? Jaký by měl být plán mého života? „Nemějte strach čelit těmto otázkám!“ říká Benedikt XVI. „Nepřemohou vás, vyjadřují velké touhy vašeho srdce. Proto je třeba jim naslouchat.“ Papež vyzývá mladé k tomu, dopřávali sluchu povolání ke kněžství, zasvěcenému životu nebo k manželství, aby šli proti proudu tak, jak to žádá evangelium.

Benedikt XVI. připomíná v poselství mládeži, že „současná mentalita nabízí svobodu, jež je oproštěna od hodnot, předpisů a objektivních norem a zve k odmítání jakýchkoliv omezení momentálních tužeb.“ Avšak tato nabídka, místo toho, aby vedla k opravdové svobodě, přivádí člověka k tomu, že se stane otrokem sebe samého, svých momentálních přání, model jako jsou moc, peníze a bezuzdná rozkoš, varuje Svatý otec. Ten také potvrzuje, že zná problémy mladých, které souvisejí s nezaměstnaností, nedostatkem pevných ideálů, o něž je možno se opřít, a nejistou perspektivou budoucnosti.

Když píše o tématu ekonomické krize, odkazuje Benedikt XVI. na svou encykliku Caritas in veritate a připomíná některé z velkých výzev současnosti – od ekologie, přes přerozdělení statků, kontrolu finančních mechanismů, boj s hladem ve světě, obranu důstojnosti a života, a také „dobré využití“ sdělovacích prostředků; vyzývá mladé, aby přispěli ke společnému dobru. Nejde o vykonání hrdinských či výjimečných gest, ale o jednání, které zužitkovává vlastní talenty a schopnosti a zasazuje se o růst ve víře a lásce, vysvětluje papež.

Benedikt XVI. vyzývá mladé, aby nezapomínali na všechny dary, které Pán vložil do srdce každého z nás.“ Doporučuje mladým, aby se zapojili do vhodných kurzů osobní formace a studia, aby se mohli štědře a zcela věnovat službě společnému dobru, a aby v srdci pěstovali velkou touhu po bratrství, spravedlnosti a míru.“ Nenechte se odradit obtížemi a nevzdávejte se svých snů, povzbuzuje.

Světový den mládeže, který oslavíme na Květnou neděli je už 25. První ohlásil Jan Pavel II. Benedikt XVI. v souvislosti s tímto výročím mládeži připomíná: „budoucnost je v rukách toho, kdo umí hledat a najít silné důvody života a naděje.“

Zdroj: Česká sekce Radia Vaticana