Jdi na obsah Jdi na menu

Pozor na podvodníky! Tzv. Fond dětí Matky Terezy opět řádí!

ObrazekV těchto dnech mnozí z vás opět přicházejí s tím, že z "Fondu dětí Matky Terezy" obdrželi dpis, v němž jsou vyzýváni k podpoře tohoto "fondu". Adresa odesílatele bývá Na Pankráci 1062/58 Praha.

Tyto dopisy nejsou nikým podepsány, nebo je  uvedeno jméno "sestra Myrna",  která ale na stránkách tohoto "fondu" vystupuje jako "mezinárodní poradkyně".

Tam je také její údajná fotografie v oděvu připomínajícím řeholní šat, nikde však není uvedeno, kterého řádu je členkou. Takovou informaci nemá k dispozici ani ČBK, ani Misionářky Lásky, známější pod lidovým názvem Sestry Matky Terezy.

Zakladateli fondu jsou údajně Nathan Barnes a Crystal Chen, oba bytem v Kalifornii (U.S.A.), revizorem fondu je Bruce Barnes, bytem na stejné adrese jako Nathan Barnes. Nathan Barnes je též předsedou správní rady (podle výpisu z nadačního rejstříku), dalšími členy správní rady jsou Tzong Ting Wu, bytem rovněž v Kalifornii, a již uvedený Crystal Chen. Na internetových stránkách fondu jsou jako "vedení fondu" uvedeni Nathan Barnes, Dr. Sajan George (bez další identifikace) jako předseda správní rady a již zmíněná sestra Myrna jako poradce. Ani jedna z uvedených osob není sestrám Matky Terezy známa.

Všechny tyto nesrovnalosti a nejasnosti vytváří pochybnosti o důvěryhodnosti "fondu". Dále  je to fakt, že uvedený fond nikdy nepožádal sestry Matky Terezy o souhlas s použitím jména Matky Terezy pro svou činnost, neprůkaznost informací o využití případně získaných prostředků (na adrese fondu v Praze se nepodařilo zastihnout nikoho, kdo by byl kompetentní podat o tom jakoukoli informaci) a v neposlední řadě i způsob, jakým je formulován „Odpovědní darovací formulář“, rozesílaný fondem (formulace „Nadační fond dětí Matky Terezy se s radostí pomodlí Vaším jménem za to, co je …“ nenajde oporu ani v spiritualitě Matky Terezy, ani v žádné jiné křesťanské spiritualitě).

Z toho všeho plyne, že "Fond dětí Matky Terezy" není důvěryhodnou instituci a poslat tomuto fondu jakékoli peníze je totéž, jako "vyhodit je z okna".