Jdi na obsah Jdi na menu

První pátek v měsíci březnu

monstrance-a-ns.gifDopoledne se uskuteční návštěvy nemocných a večer bude na Jejkově v 18.00 hod. sloužena Mše svatá. Už od 17.00 hod. bude ve zpovědní kapli příležitost ke svaté zpovědi.

V 17.30 pak začne společná modlitba posv. růžence a v 18.00 hod. samotná Mše svatá. Po ní bude následovat již tradiční adorace a svátostné požehnání.

Její součástí bude i modlitba za volbu nového papeže:

Bože, věčný pastýři, ty sám ustavičně řídíš a chráníš svou církev; vyslyš naše prosby a dej, ať se naším novým papežem stane ten, kdo se ti líbí svatostí života a bude se o tvůj lid starat s apoštolskou horlivostí a láskou. Skrze Krista našeho Pána, který s tebou žije a kraluje na věky věků. Amen.

V/ Neposkvrněné Srdce Panny Marie.

R/ Oroduj za nás.

V/ Svatý Petře.

R/ Oroduj za nás.

V/ Svatý Pie V.

R/ Oroduj za nás.

 

V/ Svatý Pie X.

R/ Oroduj za nás.

V/ Všichni svatí a světice Boží

 

R/ Orodujte za nás.

Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému.

Každý první pátek v měsíci modlitbu růžence vedou členové Sekulárního františkánského řádu. Možná jste nevěděli, že čtyřikrát v roce se koná setkání těchto františkánských terciářů, jejichž součástí je nejen rozjímání o životě a díle sv. Františka, ale také společná modlitba posv. růžence a adorace Nejsvětější svátosti. To příští setkání bude už 15. 3. 2013 od cca 14.00 hod.