Jdi na obsah Jdi na menu

Rušný život farnosti Horní Újezd na přelomu roku sv. Pavla a roku kněží

Rok 2009 byl pro naši farnost nadmíru živý. Jeho první polovina se nesla v duchu papežem vyhlášeného roku sv. apoštola Pavla (29. 6. 2008 - 29. 6. 2009 u příležitosti 2000. výročí jeho narození) a druhá polovina ve znamení roku kněží (19. 6. 2009 - 19. 6. 2010 u příležitosti 150. výročí úmrtí sv. Jana M. Vianeye).

ObrazekPočátkem roku farnost získala souhlas Národního památkového ústavu a Obce Horní Újezd k vybudování sociálního zařízení u zádveří kostela sv. Petra a Pavla a jímky odpadních vod blízko místní komunikace pod kostelem. Výkopové, bourací a stavební práce stejně jako elektro a vodoinstalace byly provedeny pod vedením pana Vondry za hojné účasti farníků z Újezda i okolních přifařených vesnic.

(Na obrázku náš traktorista Aleš, který poctivě odvážel stavební suť.)


Vše se podařilo dokončit týden před poutí, což byl zároveň den slavnostního zakončení celosvětového roku sv. Pavla. Při slavnostní mši svaté, jíž se zúčastnili představitelé obce Horní Újezd a mnoho dalších poutníků, zejména rodáků z Újezda, jsme si zároveň připomněli vzácné výročí zvonu ve věži farního kostela, který byl odlit přesně před pěti staletími.

Na závěr mše svaté byli malým dárkem oceněni lidé, kteří se v uplynulých letech významně podíleli na rozvoji kostela sv. Petra a Pavla a celé farnosti. Poslední slovo ale měli mladí z Jejkova. Ti přímo v kostele zahráli malou scénku ze života sv. Pavla. S režií a kostými jim pomohla paní Prokešová z Třebíče.

Tím by se letošní stránka farní kroniky mohla uzavřít, ale…

ObrazekStav fary v Újezdě se již delší dobu rychle zhoršoval. V havarijním stavu se nacházela střecha a do fary začalo zatékat. Člověk nemusí být vzdělaným stavařem aby věděl, že za těchto okolností může být dílo zkázy rychle dokonáno. Jak si s tím poradit? Na opravu ve výši statisíců korun farnost nemohla ani pomyslet.

Nějakým zvláštním řízením (nemohl to být zázrak?) nás oslovil člověk, který si přál najít klidné místo, kde by mohl strávit zbytek svého života a byl ochoten na potřebnou rekonstrukci přispět nemalou částkou (jednalo se o celoživotní úspory). Během září se podařilo uzavřít doživotní nájemní smlouvu, získat souhlas brněnského biskupství, sestavit rozpočet oprav, objednat příslušný materiál a pustit se do díla.

ObrazekNa tomto místě bych ještě jednou rád ocenil přístup pana Petra Vondry a jeho rodiny a také dalších farníků, kteří se na opravě podíleli a obětovali mnoho ze svého volného času. Jen díky tomuto úsilí se podařilo opravit krov střechy (který byl na mnoha místech zcela rozpadlý a začal ohrožovat statiku budovy) a položit novou krytinu. Uvnitř fary pak byla opravena bytová jednotka (vybudovaná v 80. letech min. stol.).

Pokud se nám podaří získat ještě jednu malou finanční injekci, budou v nezbytné míře opraveny i další prostory fary, aby mohly být využívány pro společenské, kulturní a duchovní programy (např. keramický kroužek pro školní mládež, který na faře již začal pracovat).

(Na obrázku pohled z farní kuchyně do nové koupelny.)

Pomyslnou jahůdkou na dortu by pak mělo být vyčištění farního rybníčku a jeho znovuosazení rybami. Věřím, že se pro práci kolem něj nadchne zejména místní mládež, pro niž by to mohla být další zajímavá možnost, jak v nadcházejícím roce 2010 i v letech dalších užitečně trávit volný čas.

Ještě jednou upřímně děkuji všem, kdo v právě uplynulém roce jakkoli přiložili ruku k dobrému dílu. Kéž Vás Bůh provází svojí přízní a svým požehnáním.

P. Vlastimil Protivínský