Jdi na obsah Jdi na menu

Slavnost svatých Cyrila a Metoděje - mše sv. v 17.00 a 18.15 hod.!

Pocházeli ze Soluně. Cyril, vlastním jménem Konstantin, se narodil kolem r. 827 jako nejmladší ze sedmi dětí. Byl vychován v Konstantinopoli, kde působil v diplomatických službách. Jeho starší bratr Metoděj, rodným jménem snad Michal, byl úředníkem státní správy na území obydlené Slovany, kolem r. 840 se ale stal mnichem a přijal jméno Metoděj.

Oba bratři byli vysláni jako misionáři k Chazarům (asi kolem r. 860), ale r. 863 na žádost knížete Rostislava přišli na Velkou Moravu. Pro slovanský jazyk Konstantin vytvořil vlastní písmo a s jeho pomocí přeložil do staroslovanštiny téměř celý Nový Zákon, žalmy a misál, Metoděj přeložil životopisy církevních otců a nechal přeložit zbytek bible (kromě knih Makabejských).

Po několikaletém působení na Velké Moravě odjeli bratři do Říma (asi r. 867). Od papeže Hadriána II. Dostali příslib, že staroslovanská řeč bude uznána za další liturgický jazyk, pokud se prokáže, že je již jazykem mrtvým (což tehdy v západní církvi splňovala pouze starořečtina a latina). Metoděje papež vysvětil na kněze. Před návratem na Velkou Moravu však Konstantin onemocněl a 14. února 869 zemřel – před smrtí ještě stačil vstoupit do kláštera a přijmout řeholní jméno Cyril.

Metoděj byl vzápětí jmenován arcibiskupem Panonie (část Maďarska, Velká Morava a část Rakouska) se sídlem na Velehradě. Po návratu na Velkou Moravu jej však salcburský arcibiskup nechal uvěznit, neboť Panonii považoval za své misijní území. Metoděj se dostal na svobodu až po více než dvou letech na zákrok papeže Jana VIII., který jej potvrdil v úřadě.

Metodějovou smrtí 6. dubna 885 končí i období slovanské liturgie na Velké Moravě (v Čechách se na některých místech udržela až do 11. století). Jeho žáci (asi 200 kněží, jáhnů a podjáhnů) museli opustit Velkou Moravu a uchýlili se do Bulharska a Chorvatska; staroslovanský jazyk (v upravené podobě) dosud žije v pravoslavné liturgii slovanských zemí.

Mše sv. ve čtvrtek 5. 7. 2012 bude v 17 hod. v Horním Újezdě a v 18.15 v Třebíči - klášteře. Ve Výčapech bude jako obvykle na první pátek v měsíci, tedy 6. 7. v 15 hod.