Jdi na obsah Jdi na menu

Studijně-formační kurz Sekce pro mládež

Studijně-formační kurz Sekce pro mládež ČBK trvá dva roky a zahrnuje čtyři týdny v roce, z nichž dva týdny jsou duchovní cvičení, které obvykle vede někdo z biskupů. V roce 2002 schválila ČBK stanovy tohoto kurzu.

Cílová skupina kurzu: především kněží a laici pracující s mládeží, např. kaplani zodpovědní za mládež v děkanství, pastorační asistenti, laičtí pastorační pomocníci, řeholníci a řeholnice angažovaní pro mládež v rámci řehole, absolventi diecézních kurzů pro animátory.

Cíle kurzu: prohloubení odbornosti (vzdělávání i formace) pracovníků především s ohledem na diecézní pastoraci mládeže a příprava dalších těchto pracovníků pro budoucnost.
Jednotlivé dny obsahují kromě přednášek i společnou modlitbu, práci ve skupinkách a osobní sdílení účastníků. Svou skladbou dává kurz příležitost ke vzájemnému poznávání kněží, zasvěcených osob a laiků angažovaných v pastoraci mládeže. Rozdílné zkušenosti a pohledy obohacují nejen účastníky navzájem, ale také pomáhají k hledání cest účinnější pastorace.

Kurz je zakončen zkouškami, absolventi obdrží osvěd-čení o absolvování specifického vzdělávání a formace.

Nadstavbový vzdělávací program je nedílnou součástí kurzu. Je nabídkou pro ty, kdo již základní kurz absol-vovali, ale chtějí dále prohlubovat své znalosti. Nad-stavby se konají jednou a za rok a jsou monotematické. Nový dvouletý cyklus otevíráme prvním týdnem od 10. do 15. 10. 2010. Poté budou následovat tyto termíny:

    07. – 12. 11. 2010
    09. – 14. 01. 2011    – exercicie na Svatém Hostýně
    15. – 20. 05. 2011
    09. – 14. 10. 2011
    06. – 11. 11. 2011
    leden 2012    – exercicie
    duben 2012    – zakončení dvouletého cyklu

Podmínky pro přijetí do kurzu:
  ukončené středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
  zájem o práci s mládeží
  doporučení biskupa, ředitele diec. centra mládeže, duchovního správce farnosti nebo představeného.

Přihlášky na kurz zasílejte na adresu:
Sekce pro mládež ČBK
Thákurova 3    tel. 220 181 739
160 00 Praha 6 - Dejvice    e-mail <mladez (zavin.) cirkev.cz>
Základní informace najdete také na <signaly.cz. Zájemcům zašleme podrobnější informace.