Jdi na obsah Jdi na menu

Sv. Pius V. - podle klasického kalendáře v pátek 5. 5., podle reformovaného už dnes 30. 4.

Svatý papež Pius V. měl dobré vztahy s římským lidem, kterému se dokázal velmi přiblížit a přitom zůstat náročným - omezil hlučné hry a zakázal býčí zápasy.

Zval do města dominikánské kazatele a sám býval s lidem přítomný jejich promluvám.

Za jeho pontifikátu se v Německu podařilo zastavit postup protestantismu. V Polsku, kde hrozil náboženský rozvrat, se podařilo situaci urovnat ve prospěch Církve. Ta se slibně rozvíjela i ve Střední a Jižní Americe. Pius V. vydal nový misál (1570), který r. 1962 nepatrně upravil Jan XXIII. a který je dodnes v platnosti.

Proti Turkům se sv. Piu V. podařilo vytvořit protitureckou námořní ligu ze Španělů a Benátčanů s přispěním papežského státu. Shromážděné loďstvo, které mělo zastavit turecké výpady ve Středozemním moři, po počátečních neúspěších zvítězilo 7. 10. 1571 u řeckého přístavu Lepanta. Přispěla k tomu modlitba růžence, jehož definitivní podobu stanovil sv. Pius V. r. 1569.

Někdo napsal, že turecký sultán Solimán už při obléhání města Sigetu prohlásil: "Nebojím se křesťanských vojsk, ani křesťanských zbraní, ale velmi se bojím modlitby jejich papeže." Na paměť vítězství u Lepanta zavedl tento papež ve výroční den vítězství památku Panny Marie Růžencové. Do litanií také vložil prosbu: Pomocnice křesťanů, oroduj za nás!

Bože, Tys dal své Církvi svatého papeže Pia, aby bděl nad čistotou její víry a provedl obnovu její liturgie; na jeho přímluvu posiluj v nás živou víru a účinnou lásku, abychom měli účast na tom, co konáš ve společenství svého lidu. Prosíme o to skrze Tvého Syna Ježíše Krista, našeho Pána, neboť on s Tebou v jednotě Ducha svatého žije a kraluje po všechny věky věků. Amen"