Jdi na obsah Jdi na menu

Sv. Josef učí milovat a přitom nevlastnit

imag1201.jpgZasáhne-li nás malomyslnost, pomysleme na Josefovu víru; zaplaví-li nás nepokoj, pomyslete na naději sv. Josefa, který doufal, ačkoli nebylo naděje, pohltí-li nás nevraživost či nenávist, pomysleme na lásku sv. Josefa, který byl prvním mužem, jenž objevil lidskou tvář Pána Boha v osobě Dítěte, počatého z Ducha Svatého v lůně Panny Marie. Dobrořečme Kristu Pánu, že se nám tolik přiblížil, a vzdávejme mu díky, že nám dal sv. Josefa jako příklad a vzor lásky k němu.

Tak jako sv. Josef nebojme se vzít Pannu Marii s sebou, tj. nebojme se milovat Církev. Ovšem nikoli nějakou novou církev, založenou a uměle budovanou lidmi před padesáti lety, nikoli. Milujme onu jedinou pravou Církev založenou před dvaceti stoletími naším Pánem Ježíšem Kristem! Marie, Matka Církve, nás naučí následovat pastýře, kteří následují Krista, milovat naše biskupy, kněze, a jáhny, kteří nade vše milují Pána Boha a nehledají žádné kompromisy se světem, ale jsou věrni Kristu Pánu a Jeho odvěkému učení.

Manželé ať se s láskou dívají na lásku sv. Josefa k Marii a k Pánu Ježíši; ti, kteří se připravují na manželství, ať ctí svého budoucího manžela či manželku, jako to činil sv. Josef.

Mše sv. ve čtvrtek 19. 3. 2020 bude v 17.30 hod. ve farním kostele sv. apoštolů Petra a Pavla v Horním Újezdě. Dá-li Pán, budeme ji živě vysílat zde.