Jdi na obsah Jdi na menu

Upozornění na nekalé obchodní praktiky

Některé společnosti se snaží získat nové klienty ne zcela poctivým způsobem.

Pomáhá jim přitom nový občanský zákoník, jehož § 1725 stanoví, že „smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednaly její obsah“.

Smlouva může být uzavřena ústně a to i prostřednictvím komunikace na dálku. Některé společnosti této skutečnosti zneužívají: lidem zavolají a během telefonického rozhovoru, jehož záznam pořizují, nahrají souhlasné „ano“; z toho pak dovozují, že smlouva byla uzavřena, ačkoliv dotazovaný se domníval, že mu bude předložena písemná nabídka či písemný návrh smlouvy, který si bude moci řádně prostudovat a teprve pak se definitivně rozhodnout. Společnost však může mít v obchodních podmínkách ustanovení, že „smlouva je uzavřena prostřednictvím zaznamenaného hlasového souhlasu“.

Kromě toho se objevují případy, že obchodní společnost hlasový záznam střihem zmanipuluje. Pokud si oslovený člověk sám hovor nenahrál, nemá žádnou možnost dokázat, že s takovou společností žádný obchod neuzavřel.

Jaká je obrana?

1. Nejlepší, nejjednodušší a nejsnadnější je hovor ihned odmítnout. Je třeba zvolit jasnou a ráznou formulaci, např.:

„PO TELEFONU SE S VÁMI NEBUDU O NIČEM BAVIT. ZÁROVEŇ VÁS UPOZORŇUJI, ŽE SI NEPŘEJI, ABYSTE MĚ KDYKOLI V BUDOUCNU V TÉTO NEBO PODOBNÉ VĚCI KONTAKTOVALI. POKUD TO UDĚLÁTE, OBRÁTÍM SE NA ČESKOU OBCHODNÍ INSPEKCI“.

Vyvarujte se hlavně dalších vět – mohlo by se vám totiž stát, že vyslovíte něco, co by se později dalo zneužít proti vám.

2. Zavěsit telefon nestačí. Pokud pouze zavěsíte, volající si to může vyložit tak, že se hovor přerušil nějakým nedopatřením a bude to příště zkoušet znovu. Nepomůže ani vymlouvání toho typu že nyní zrovna to a to nepotřebujete nebo na to nemáte peníze. Pro volajícího to bude pouze signál k tomu vás přesvědčit, že to, co vám nabízí, skutečně nutně potřebujete a pokud na to nemáte, nabídnou vám tak „výhodný úvěr“, že vám výmluvy rychle dojdou. Jediné řešení je jasné „NE, NECHCI, UŽ NEVOLEJTE!“

3. Pokud přesto nabudete dojmu, že to, co je vám nabízeno, by pro vás nějakou hodnotu mít mohlo, pak musíte výslovně sdělit hned na počátku hovoru (a pro jistotu ještě několikrát zopakovat), že trváte na písemné nabídce a písemném návrhu smlouvy, které si nejdříve prostudujete A TEPRVE POTOM SE ROZHODNETE.

Ten, kdo vám tvrdí, že nabídku musíte přijmout buď teď hned, nebo se už nikdy nebude opakovat, ten vám jinými slovy zároveň říká, že tato jeho nabídka za nic nestojí a jediná šance, jak ji někomu vnutit, je nedát mu čas na rozmyšlenou.

4. Nepřeceňujte své komunikační schopnosti. Telefonní operátoři těchto společností bývají značně obratní v komunikaci; osloveného vmanipulují do rozhovoru tak, aby během něj mohli nahrát přesně to, co potřebují. Jsou na to školení a pokud s vámi neumí manipulovat, tuto špinavou „práci“ jim nikdo nesvěří.

5. Pokud s těmito lidmi přesto chcete komunikovat, rozhovor s nimi si taktéž nahrajte. Bez této nahrávky budete u soudu jen těžko dokazovat, co jste řekli a co ne.

6. Pokud jste chybu udělali a nyní už chodí faktury, upomínky, výzvy k zaplacení, hrozby soudem a exekucí, nic nevyřešíte nečinností. Děláním „mrtvého brouka“ se můžete dostat do situace, z níž vám už nepomůže žádný právník. Čím dříve na dotyčné „obchodníky“ podáte trestní oznámení, tím lépe pro vás.