Jdi na obsah Jdi na menu

V neděli 22. května je Svátek Nejsvětější Trojice; zpívat bude Serafín

V neděli 22. května je Svátek Nejsvětější Trojice. Je to největší tajemství naší katolické víry. Je tak úžasné, že bychom na něj bez Zjevení Božího nemohli nikdy přijít. Je tak hluboké, že ani za celou Věčnost jej nedokážeme plně pochopit:

 

Jsou tři božské Osoby, ale tito tři jsou pouze jeden Bůh: Otec nestvořený, Syn od Věčnosti Otcem zrozený a Duch Svatý Otcem a Synem od Věčnosti jako Láska vydechovaný. Nejsvětější Trojice je zřídlem všeho stvoření, vykoupení a posvěcování. Církev svatá tuto základní pravdu našeho náboženství nejen vždycky hlásala slovy, ale také vyjadřovala v celé bohoslužbě.

 

Jménem Nejsvětější Trojice jsme křtěni. Jejím jménem se nám dostává všech milostí ve svátostech. V jejím jméně opouštíme tento život, abychom ji pohleděli tváří v tvář.

 

Tento svátek je jakýmsi shrnutím všeho, co jsme slavili v předchozím období během církevního roku. O Vánocích jsme slavili, jak nám nebeský Otec poslal na svět svého jediného Syna, o Velikonocích jsme si připomínali Vykoupení a Spásu, čin Syna, minulou neděli příchod Ducha Sv. A dnes děkujeme třem božským osobám za vše, co pro nás učinili: za dar Stvoření, Vykoupení a Posvěcení.
 
 
Nejsvětější Trojice – nejhlubší a neproniknutelné tajemství víry. Rozum, který by chtěl toto tajemství proniknout, by se skutečně podobal tomu chlapci v legendě o sv. Augustinovi, který chce mušlí přelít moře. Ta mušle, symbol teologie, je také symbolem pokory rozumu, který kapituluje před tajemstvím, které nedokáže obsáhnout.


Tajemství Trojice nemůžeme pochopit, a přesto toto tajemství nepochopitelné vrhá světlo na celý náš život, učí nás chápat sebe sama.
 

Proto nesčetněkrát opakuje Církev na konci svých modliteb zejména při modlitbě breviáře a při mešní liturgii chválu nebo vzývání Nejsvětější Trojice!
 

Jméno Trojjediného je obdivuhodné po celém světě. Děkujme Mu, že nám zjevil toto své Tajemství a prosme Ho o milost, abychom si z tohoto poznání odnášeli užitek pro všechny potřeby své duše!
 

Všemohoucí, věčný Bože, Ty jsi svým služebníkům, vyznávajícím pravou víru dal poznat slávu věčné Trojice; prosíme Tě, abychom pevností této víry byli vždycky chráněni ode všech protivenství. Sláva Otci i Synu i Duchu Svatému…
 

Mše svatém budou v Újezdě slouženy jako obvykle v 9 a 10.20 hod. Tu první doprovodí svým zpěvem jejkovský chrámový sbor Serafín.