Jdi na obsah Jdi na menu

Varhany hrají! Deo gratias!

imag4609.jpgNaše chrámy  ovládla  o svátcích Kristova narození velká radost. Bůh se stal člověkem, abychom skrze Něj mohli získat věčný život. To je každý rok dostatečný důvod k tomu, abychom spolu s anděly také my zpívali Gloria in excelsis Deo! Tato radost však byla v kostele Proměnění Páně v Třebíči ještě umocněna tím, že právě na Štědrý den, jen několik hodin před svatým večerem Narození Páně se podařilo po několika desetiletích opět zprovoznit jejkovské varhany.

 

Po příchodu do kostela na "půlnoční" Mši svatou si někteří všimli, že v kapli sv. Barbory za varhanním provizoriem nesedí žádný varhaník. Někdo se možná i obával, že tyto Vánoce budou zcela bez varhan. Vysvětlení však přišlo záhy, když se při Gloria, tedy při onom chvalozpěvu, jehož první slova mají svůj původ právě v noci Kristova narození, chrám naplnil nádhernými tóny z kůru, které mnozí neslyšeli více než dvacet let a někteří je neslyšeli nikdy v životě!

 

Generální oprava tím ještě neskončila, neboť byl zahájen tzv. zkušební provoz, během něhož se mohou ještě nějaké drobné nedostatky objevit a budou postupně odstraňovány. Bohoslužby sloužené ke cti a slávě Boží však již opět mají svůj lesk, jenž jim náleží.

 

Naše farnost a občanské sdružení Jejkovské varhany od Vás - štědrých dobrodinců - shromáždila v letech 2012 - 2013 asi 2/3 potřebných financí. Poslední třetinu musíme shromáždit a dodavateli uhradit nejpozději do konce roku 2014. Znovu Vás tedy prosím o Vaši velkorysou pomoc. Pán Bůh kéž Vám ji oplatí nejen v právě započatém létu Páně 2014!

 

P. Vlastimil Vojtěch Protivínský, farář