Jdi na obsah Jdi na menu

Vzniklo občanské sdružení Jejkovské varhany

Sestry a bratři, s velkou radostí bych Vám chtěl oznámit, že vzniklo občanské sdružení, jehož cílem je pomoci k obnově varhan kostela Proměnění Páně v Třebíči. Nese název Jejkovské varhany (IČ 2288 5307) a své sídlo má v budově jejkovské fary (stanovy najdete zde).

varhany-or.jpg

Rád bych Vás tedy pozval k účasti na práci tohoto sdružení. Už na počátku jeho života bude třeba splnit řadu úkolů, zejména
- uskutečnit ustavující sněm sdružení;
- zvolit vedení tohoto sdružení;
- vybrat bankovní ústav pro ukládání vybraných prostředků;
- stanovit plán PR aktivit k oslovení co nejširší veřejnosti s prosbou o pomoc při obnově varhan;
- stanovit harmonogram samotných oprav našich varhan.

Svou pomoc můžete již dnes nabídnout prostřednictvím duchovního správce jejkovské farnosti P. Vlastimila Protivínského, nebo pana Ing. Karla Tomka, našeho varhaníka.

P. Vlastimil V. Protivínský
jejkov (z.) jejkov.cz
+420 731 076 000 

Ing. Karel Tomek
tomek (z.) animata.cz
+420 604 213 248

Kéž nám Pán požehná v tomto našem úsilí o obnovu krásy liturgické hudby v bývalém kapucínském kostele.

P. Vlastimil V. Protivínský
Foto: varhany kostela Proměnění Páně v Třebíči - Jejkově