Jdi na obsah Jdi na menu

Věčný Velekněz pokynul a na věčnost nás předešel kněz Kristův P. Jan Kabátek

p.kabatek.jpgP. Jan Kabátek se narodil 28. prosince 1927 v Přibyslavicích. Po gymnazijních studiích vstoupil na bohovědné učiliště v Brně, kde studoval do roku 1950, kdy byl povolán k Pomocným technickým praporům. Pracoval na různých vojenských stavbách a poznal i havířskou práci na dole v Ostravě-Radvanicích. Po propuštění z PTP po 40 měsících byl zaměstnán jako dělník ve skladu řeziva na pile v Okříškách. V době „Pražského jara“ mohl pokračovat ve studiích na Cyrilometodějské bohoslovecké fakultě v Litoměřicích.

Kněžské svěcení přijal 5. července 1970 v Brně z rukou biskupa ThDr. Karla Skoupého.

Po celou dobu své kněžské služby působil v Mohelně, odkud později spravoval i farnosti Dukovany a Březník. Po 23 let působil také jako náměšťský děkan. Od srpna 2008 pomáhal v Mohelně jako výpomocný kněz.

Připraven na setkání se svým Pánem zesnul o svátku sv. prvomučedníka Štěpána ve středu 26. prosince 2012.

Se zemřelým Otcem Janem se rozloučíme při nejsvětější oběti v pondělí 31. prosince 2012

v 10 hodin v kostele Všech svatých v Mohelně a v 13 hodin v kostele Narození Panny Marie v Přibyslavicích; po této mši sv. jej doprovodíme na místní hřbitov, kde bude uložen do hrobu svých rodičů k očekávání slavného vzkříšení.