Jdi na obsah Jdi na menu

Ze sta lidí zavražděných kvůli víře je 75 křesťanů

Na fóru Rady pro lidská práva OSN to připomněl vatikánský představitel, arcibiskup Silvano Tomasi. Jak řekl, v řadě oblastí světa stále častěji dochází k útokům na představitele minoritních náboženských komunit a jejich místa kultu. Tak je jim v praxi upírána náboženská svoboda, kterou obvykle garantuje právo, uvedl pozorovatel Svatého stolce.

Vatikánský diplomat připomněl také povinnosti OSN v té věci. Navrhl, aby se na úrovni Spojených národů přistoupilo k novým krokům směrem k faktickému respektu tohoto základního práva člověka.

Za prvé, relátor pro otázky náboženské svobody by měl připojovat do své ho raportu informace na téma pronásledování jednotlivých náboženských skupin.

Za druhé, úřad Vrchního komisaře pro lidská práva by měl monitorovat omezování náboženské svobody ze strany vlád nebo společnosti a informovat o tom pravidelně Radu pro lidská práva.

Za třetí, je třeba zvážit vztahy mezi náboženskou svobodou a jinými lidskými právy, zejména ve vztahu k zákonu o rouhání. Arcibiskup Tomasi také zdůraznil, že v otázce náboženské svobody dochází k množství nedorozumění, která by měla být vysvětlena. Nelze ji například omezovat na pouhou svobodu kultu, protože náboženství se realizuje také v sociální a vzdělávací oblasti.

Stejně tak je zavádějící klást náboženské instituce na roveň státním. Týká se to například předpisů pro přijímání kandidátů do určitých funkcí, kde mají jednotlivá náboženství právo řídit se vlastními kritérii. Stálý pozorovatel Svatého stolce se vyjádřil také ke zmatkům kolem často diskutovaného práva na změnu náboženství. Jeho základem není relativismus, přesvědčení, že všechny pravdy jsou si rovné, nýbrž úcta k lidské důstojnosti, uvedl na fóru Rady pro lidská práva OSN arcibiskup Silvano Tomasi.