Jdi na obsah Jdi na menu

SFŘ - Sekulární františkánský řád

sv-frantisek.jpgSFŘ - Sekulární františkánský řád

Společenství bratří a sester, které oslovil způsob, jakým  sv. František z Assisi (1181 - 1226) následoval život Pána Ježíše Krista.

Jako syn bohatého obchodníka se František rozhodl žít v úplné chudobě. Brzy se k němu přidalo několik následovníků. Tak vzniklo první františkánské společenství. Pro lidi, kteří uprostřed světa chtěli žít podle Františkových ideálů, založil tzv. 3. řád, dnes nazývaný Sekulární františkánský řád.

Naše společenství se nazývá Sekulární františkánský řád (SFŘ) podle latinského saecularis (světský).

Patří mezi nás věřící ze všech stavů: laici (muži i ženy, svobodní i žijící v manželství) a také diecézní jáhni, kněží a biskupové.

K našim známým členům patřili papež Jan XXIII., kardinál František Tomášek nebo fyzik Jiří Mrázek. Naší patronkou je sv. Alžběta Uherská.

Pravidelná setkání členů a příznivců SFŘ se konají v Třebíči v kostele Proměnění Páně 4x v roce. Každý první pátek v měsíci se pak můžete s členy SFŘ modlit v tomto kostele posvátný růženec

Oč usilujeme?

  • Být skutečně svobodnými

František nás učí, že o svobodu se připravujeme nejčastěji lpěním na "bohatstvích" všeho druhu. Proto se snažíme nebýt závislí na majetku, moci, kariéře, ... a tak se stávat svobodnými pro lásku k Bohu i bratřím a sestrám.

  • Být bratry a sestrami všech

František pochopil a prožil, že Bůh je společným Otcem všech lidí i tvorů. Proto se snažíme přijímat všechny lidi i tvory jako dar od Boha, mít úctu také k celému stvoření a být Kristovými spolupracovníky v poslání proměnit svět.

  • Být šiřiteli pokoje, radosti a naděje

František poznal, jak je důležité vytvořit si ve svém životě dostatečný prostor pro setkávání s Bohem v modlitbě. Proto se v ní snažíme čerpat pokoj, odvahu k lásce a odpuštění, abychom mohli druhým přinášet pokoj, radost a naději.
 

Náš život

Podle Františkova příkladu je formou našeho života naplňování konkrétního poslání - v manželství, v rodině, v práci, ve škole... Podporou k tomu jsou pro nás pravidelná setkání v našich společenstvích (alespoň jednou za měsíc).

V současnosti je v národním bratrském společenství SFŘ evidováno 845 profesních členů v 49 kanonicky ustavených místních bratrských společenstvích.

V kostele na Jejkově (u Kapucínů) se pravidelně scházíme ke společné modlitbě posv. růžence každý první pátek v měsíci. Čtyřikrát v roce pak máme svá setkání terciářů, jejichž součástí je nejen rozjímání o životě a díle sv. Františka, ale také společná modlitba posv. růžence a adorace Nejsvětější svátosti. To příští bude 15. 3. 2013 od cca 13.00 hod.

Kontaktní údaje

Sekretariát NR SFŘ v ČR, Klášter kapucínů, Kapucínské náměstí 303/5, 602 00 BRNO

Tel.: 739 702 723; 736 631 532

 

e-mail: jejkov (@) jejkov.cz