Jdi na obsah Jdi na menu

Zajímavé články

Příspěvky

Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova

V pátek slavíme Slavnost Nejsvětějšího Srdce Ježíšova a celý měsíc červen je zasvěcen úctě Božského Srdce Pána Ježíše.

Miluji tě odvěků, přitáhl jsem tě na své srdce, praví Bůh (srov. Jer 31,3).
Náznak úcty k Božskému Srdci se objevuje již v křesťanském starověku. Až do 12. století se však úcta Božskému Srdci prokazovala soukromě. Druhá božská osoba se v křesťanské literatuře ztotožňuje s Nejsvětějším Srdcem Páně: „Otevření jeho boku nám totiž vyjevilo nesmírné dobrodiní lásky jeho srdce k nám." Svatý Bernard (1090 – 1153) vytvořil první ucelenou

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Zajímavé články

První pátky v měsíci

sscorsiesu.jpgPán Ježíš v roce 1674 sdělil řeholní sestře Markétě Marii Alacoque: "Je velmi mnoho těch, kteří mně odplácí nevděkem a pohanou. Ať je proto ustanovena zvláštní slavnost k uctění mého Srdce."

 

Sestra Markéta viděla Božské Srdce v oslňujícím lesku ovinuté trním a označené křížem. Pán Ježíš jí vyzval, aby k tomuto Srdci hořela láskou a rozšiřovala k němu úctu v jeho Církvi. Součástí úcty má být i přijímání Nejsvětějšího Kristova Těla a adorace Oltářní svátosti vždy na první pátek v měsíci.

 

Již za 9 po sobě jdoucích 1. pátků (včetně svaté zpovědi) nabízí milost pokání při umírání, že lidé nezemřou bez přijetí svatých svátostí. Pro ctitele tohoto Srdce dal r. 1685 Pán Ježíš Markétě 12 přislíbení, která jsou podmíněna nejen uvedenou úctou, ale i úsilím žít podle

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Zajímavé články

Fotografování v kostele

POKYNY PRO ZÁJEMCE O FOTOGRAFOVÁNÍ A NATÁČENÍ V KOSTELE
PŘI LITURGICKÝCH AKCÍCH


Jestliže si někdo přeje zachytit významné okamžiky svého života nebo života svých blízkých, je potřeba autory fotografií či video snímků upozornit na specifika liturgického obřadu v kostele.
Dovolte proto několik rad, jak se v liturgickém prostoru a při liturgii pohybovat, kdy fotografovat a kdy ne. (Mějme přitom pro lepší představu na mysli srovnání například s

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Zajímavé články

O Mši svaté

Mše sv. nebyla nikdy vytvářena lidmi. Křesťané vždy věřili v její Božský původ a proto ji vnímali jako jedinou věčnou liturgii Církve svaté. Jejím hlavním kritériem vždy bylo "Lex orandi - lex credendi", neboli: modlíme se tak, jak věříme a věříme tak, jak se modlíme. V dějinách proto nebyla liturgie měněna vůbec, nebo jen v tom smyslu, aby ještě lépe odpovídala tomuto zákonu Lex orandi - lex credendi.

Ve druhé polovině XX. stol. se však stalo něco, co v Církvi nemá obdoby. Během pouhých osmi let (!) bylo ve Mši sv. provedeno více změn, než předtím za dvě tisíciletí!

Zde je jejich výčet s uvedením přísl. historických

 
Celý příspěvek
| Rubrika: Zajímavé články